TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

  • Anasayfa
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sigortalının belirlenmiş Anlaşmalı Kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yatarak Tedavi Teminatı

Gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri Yatarak Tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Yatarak Tedavi Teminatı tek başına satın alınabilir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri Ayakta Tedavi kapsamında değerlendirilir.

Ayakta tedavi teminatı kapsamındaki hizmetler (muayene, tanı işlemleri vb.) poliçe kullanımı boyunca 9 veya 10 defa geçerlidir.

Her bir muayene işlemi ve ilişkili değer tanı işlemleri 1 kez olarak değerlendirilir.

9 veya 10 adet muayene teminatı kullanımı sonrası oluşabilecek diğer ayakta tedavi işlemleri için teminat verilmeyecektir.

Doktor muayene ve diğer tanı işlemlerinin tümünün aynı kurumda yapılması şarttır. (SGK şartı)

Ayakta ve Yatarak Tedavi içeren poliçelerde bekleme süresi olmadan doğum teminatı mevcuttur. (Doğum teminatı sigorta firmasının poliçe kapsamına göre farklılık gösterebilir.) Doğum teminatı seçilen poliçeler standart tablonun dışında fiyatlandırılacaktır.


HEMEN TEKLİF ALIN